Disposem de camions de diferents tonelatges i amb grues de diferents mides. També tenim servei d’excavadores, piconadora i de cistella elevadora.

Oferim entrega a l’obra tant per a contractistes com per a particulars.